בוררות, סולחה וגישור מי זה מה?

המאמר נכתב על ידי חדווה מלצר הרפז מגשרת מוסמכת


גישור, בוררות וסולחה, הם הליכים וטכניקות ליישוב סכסוכים מחוץ למערכת בתי המשפט של המדינה. שיטות אלו מוכרות הן בציבור הרחב, הן בקהילה המשפטית, והן בחוק, וזאת עקב העומס הגובר על מערכת בתי המשפט. שופטים רבים מצאו כי שיטות אלו הן אמצעי מקובל להורדת העומס מן המערכת, ומהווים דרך הוגנת וישרה לסיום סכסוכים, ובדרך כלל אף זולה ומהירה יותר לצדדים המתדיינים.קשר - אפשר לראות אותו כמשהו שהסתבך ונקשר וקשה להתיר ואפשר להסתכל עליו כמקשה של חוטים בודדים שיוצרים אחד חזק יותר.


בוררות

בוֹררוּת (בלועזית: arbitration) היא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, בה צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שהבורר יכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור.(ויקיפדיה).


בהליך בוררות הצדדים בוחרים את הבורר המוסכם עליהם בניגוד לבית משפט, שם השופט נקבע על ידי המזכירות . לכן, ניתן לומר כי הליך הבוררות יש בו מן הרצון החופשי והוולונטריות של הצדדים שכן הוא אינו נכפה על הנתבע בידי התובע כמו בתביעה לבית משפט. המתדיינים במסגרת הבוררות, לאחר שחתמו על הסכם הבוררות, לא יוכלו לסגת מחתימתם ו/או לסרב להתדיין בפני בורר.


הבורר מחויב להיות אובייקטיבי, אך לא ניטרלי כמגשר. אובייקטיביות פירושה קביעת דעה ללא משוא פנים לטובת אחד מן הצדדים .הבורר מחויב לשמוע את הצדדים ולהחליט בעניין ללא העדפת צד זה או אחר. ניטרליות פירושה העדר דעה אישית בעניין שבנדון. למרות שיכול להיות מצב בו למגשר דעה אישית בעניין זה או אחר על פי חוקי הגישור והאתיקה הגישורית אסור לו להביע דעה אישית בנושא הנידון.


הבורר מחויב להכריע בסכסוך שלפניו ולסיים אותו. הבורר רשאי לקבל את עמדתו של צד אחד במלואה, לחייב במלוא סכום התביעה או לדחות את התביעה מכל וכל, ובמובן זה דומה הבורר לשופט. המגשר אינו רשאי להכריע בסכסוך, אלא להביא את הצדדים למצוא דרכים לפתרון הסכסוך מרצונם.


הבוררות נעשית בדרך כלל בזמן קצר. התדיינות בפני שופט עלולה לקחת שנים ארוכות. כל ישיבות הבוררות חייבות בתיעוד מלא, היכול לשמש ראיה בבית המשפט בהליך הערעור, אם יאושר על ידי בית המשפט. כל הנכתב בעת הגישור לא יכול לשמש כראיה בבית המשפט בעתיד.


סולחה

סולחה, היא טקס מקובל בחברה הערבית, שבו שני צדדים המעורבים בסכסוך כורתים ברית שלום. את הטקס מנהלים המתווכים שפישרו בין הצדדים, והתהליך הוא בעל כללים ברורים.(ויקיפדיה).


סולחה נחשבת כשביתת נשק לזמן בלתי מוגדר. הצד הנפגע צריך להסכים לקיום הסולחה והוא גם הקובע את הסכום שישולם לו כפיצוי. הצד הנפגע יכול להודיע שזהו הסכם לעד על ידי זה שהוא מכריז שנפתח דף חדש. כלומר, העבר נשכח כליל.


במקרה שהושגה סולחה בעניין מסויים בית המשפט לעתים מתחשב בעונש הנאשם. השופט מישאל חשין מסביר את הסיבה להתחשב בסולחה: "הסולחה היא כלי לבר-משפטי להשכנת שלום בין יריבים, וערכה לעניין העונש הוא בכך שהנאשם מקבל על עצמו אחריות למעשיו ומביע חרטת-אמת על מעשהו תוך פיצוי קורבנות העבירה. סולחה אינה מהווה תחליף לענישה חוקית, ואין לראות בה כלי טקטי לצורכי משפט. כמובן שכאן מדובר על סולחה בעניינים פליליים בהם חייב התערבות של בית משפט.


הסולחה מתנהלת כטקס ידוע אך ניתן לומר כי תפקדו של עושה הסולחה דומה מאוד לתפקידו ומעמדו של הבורר. מנהל הטקס רשאי להחליט על סיום הסכסוך ולחייב את הצד הנפגע לקבל את הצעת הצד הפוגע ובכך לסיים סולחה.

האדם הוא ייצור מורכב. לא פעם הוא מוצא עצמו בסכסוך אמתי או מדומה עם זולתו. ברבים מהמקרים ניתן לפתור את הסכסוך בהסכמה. בין דרישות הצדדים קיימות נקודת השקה מספיקות, אשר בראיה כוללת, מאפשרות פתרון מוסכם של הסכסוך.

השופט, אהרון ברק

גישור

גישור Mediation הוא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, שבה גורם ניטרלי מסייע לצדדים לסכסוך להשיג הסכם בעניין שבו לצדדים יש אינטרס משותף יחד עם חילוקי דעות.(ויקיפדיה).


הגישור הוא תהליך וולונטרי המוצע על ידי השופט או הניזום על ידי מי מהצדדים. אין חובת גישור גם אם שופט המליץ על התהליך וסירוב לגשת לגישור לא תשפיע על הכרעתו של השופט. בתיקי גירושין קיימת היום חובה לגשת לשלושה מפגשי גישור על מנת לנסות ולפתור את הסכסוך בדרכים המתאימים לזוג והנקבעים על ידייהם במסגרת החוק

.

התהליך נועד כדי להקל את העומס בבתי המשפט מחד ולאפשר לצדדים עם סכסוך לעבור תהליך של הבנה האחד את השני, להגיע להסכמות שמקובלות על שניהם ולהמשיך לקיים מערכות יחסים חיוביות.


המגשר הנו אובייקטיבי וניטרלי כלומר אינו רשאי לתפוס צד כלשהו בסכסוך ואינו רשאי לקבוע סופית בסכסוך. גישורים יכולים להסתיים ללא הסכם אם הצדדים לא הגיעו להבנות. במקרה כזה פונים אל בית המשפט שיקיים דיון ויכריע ללא קשר למה שנאמר או נעשה בחדר הגישור.


הסכם הגישור נבנה על ידי המגושרים בעזרתו של המגשר. כלומר, המגושרים הם אלו שבוחרים איזו אחריות על הסכסוך לקחת (כל צד על עצמו) ובעקבות כך להגיע להסכמות שיוכלו בקלות ובאמונה שלמה למלא.


למגשר מותר על פי החוק להשיא עצות לפתרון הסכסוך, אך זכות זו תבוא לביטוי רק אם הצדדים לסכסוך יבקשו זאת במשותף ו/או רק לאחר שכלו כל הניסיונות של הצדדים במציאת פתרון בעצמם. וגם אז אם המגושרים אינם רוצים את "הצעת המגשר", כאן מסתיים הגישור ללא הסכם.


תהליך הגישור הוא סודי הרשימות שהמגשר רושם לעצמו או שהצדדים רושמים לעצמם אינם יכולים להוות כפרוטוקול לעניין משפטי. במידה ותהליך הגישור לא צלח לכדי הסכם חל איסור על המגשר לספר לשופט או כל גורם אחר את מהות הגישור שהיה. מה שקורה בחדר הגישור , נשאר בחדר הגישור.


הסכם הגישור החתום מקבל תוקף של פס"ד והצדדים מחויבים לו כאילו נתן אותו שופט.

סיכום

בוררות סולחה וגישור הינם שלושה דרכים לסיום סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. שלושת אפשריות אלו הינן וולונטריות (כל אחת במידה מעט שונה). ההבדל הגדול הוא שעל פי אתיקת המגשרים המגשר לעולם לא יביע דעה אישית, לא יפעל במשוא פנים, לא יפסוק במקרה גישור ולא יוכל להעיד בבית משפט בגישור בו עסק.

שלושת התהליכים מהירים משמעותית לעומת התדיינות בבית משפט, יש בהם שיח בין הצדדים פנים אל פנים, יש בהם קבלת אחריות של כל צד על חלקים בסכסוך והם מוכרים על ידי בית המשפט.


בתהליכי בוררות וסולחה הצדדים לא יכולים לערער על החלטת הבורר כי יש לו את הזכות להכריע בסכסוך והוא יכול לכתוב הסכם מחייב ללא הסכמת הצדדים על כל הסעיפים. בגישור במידה והצדדים לא מגיעים להסכמות, לא נכתב הסכם אך במידה ומגיעים להסכם אין ספק כי הוא מקובל על שנייהם לאורך כל סעיפיו.


נכתב על ידי חדווה מלצר הרפז מגשרת מוסמכת, hedvamhm@gmail.com ,054 2326829