האומן – מקרה.

נכתב על ידי חדווה מלצר הרפז מגשרת מוסמכת השמות וחלק מהפרטים שונו על מנת לשמור על פרטיות המשתתפים. רקע כללי אורי ואילה הכירו לפני 18 שנה....