מידע משפטי

נושא הגירושין מעוגן בחוקים ופסיקות שונות ולכן חשוב כי שני בני הזוג אשר החליטו להתגרש יהיו מודעים לזכויות ולחובות שלהם תוך כדי תהליך הגישור ולפני כתיבת ההסכמות והגשת הסכם לבית הדין.

כאשר מחליטים בני הזוג לבחור בהליך של גישור גירושין, שהינו בעל יתרונות רבים למול האלטרנטיבה של גירושין באמצעות ייצוג ע"י עורכי דין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, ימליץ לרוב מגשר גירושין ללכת לפגישת ייעוץ אצל עורך דין לקבלת המידע המשפטי לאור נסיבות החיים של הזוג.


הרציונל העומד בבסיס הכוונה זו הינו שנכון יותר לכל אחד מבני הזוג לקחת את ההחלטות המתאימות ביותר עבורו,

הן למול מציאות החיים הקיימת והן למול חובותיו וזכויותיו ולאור הנתונים האישיים והזוגיים.

החלטות המתקבלות על בסיס זה הינן לרוב נכונות יותר ומאפשרות לכל אחד מבני הזוג לחיות בשלום עם ההסכמות עליהן הוחלט.

בנוסף, חשוב כמובן שההסכם שיוגש לאישור פסק דין יעלה בקנה אחד עם ההנהגות המשפטיות

(עם כל חופש הבחירה הניתנת לזוג בהליך שכזה) ולא יסתור עקרונות בסיסיים, שעלולים להביא לכך שיהיה צורך לתקנו.
 

אנו במרכז גישור "גישור מאזן" מודעים לחשיבות הייעוץ המשפטי, הכרוכה, פעמים רבות, בהתרוצצויות של חיפוש אחר עורכי דין, בפגישות מרובות למול אנשי מקצוע שונים וגם בעלויות נוספות המכבידות על בני הזוג שהחליטו להתגרש באמצעות גישור גירושין.
 

מסיבות אלה במרכז שלנו אנו עובדים יחד: מגשרת גירושין ועורך דין לגירושין

אתם אינכם נדרשים לחפש אנשי מקצוע שונים במקומות שונים ומקבלים, למעשה, את כל הפתרונות במקום אחד. בנוסף, מעצם העבודה המשותפת שלנו, אנו מאפשרים לכם ייעוץ משפטי ההולך יד ביד עם הליך גישור גירושין ומקדם אותו

(זאת בניגוד למצב שבו כל אחד מבני הזוג מתייעץ עם עורך דין חיצוני,

שלעיתים אינו מאמין בהליך הגישור ועלול לייעץ באופן שיכול לחבל בו).
 

בסופו של דבר, השילוב הייחודי שלנו, של מגשרת גירושין ועו"ד לגירושין העובדים יחד מלכתחילה מאפשר לכם גם להוזיל את עלויות ההליך, לקדם את התהליך בקצב מהיר יותר, לייעל את התקשורת הכללית בין הגורמים השונים ולהגיע להסכמות מקיפות יותר. 
כאן תוכלו לקרוא מידע משפטי ראשוני אודות נושאים הקשורים להליך הגירושין, אם כי אין לראות בכתוב ייעוץ משפטי.

 

את הייעוץ המשפטי תקבלו מתחילתו ועד סופו של הליך גישור גירושין ע"י עו"ד לגירושין, מומחה בדיני משפחה על פי צורך.

בסיום התהליך יעלה על הכתב עורך הדין לגירושין את ההסכמות אליהן הגעתם בתהליך הגישור ויהפוך אותן להסכם משפטי שיוגש לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין והרבני ואתם תקבלו ליווי משפטי לאישורו של ההסכם עד לקבלת תוקף של פסק דין, המסיים את הסכסוך.

מסיבות אלה במרכז שלנו אנו עובדים יחד:
מגשרת גירושין ועורך דין לגירושין

 

אתם אינכם נדרשים לחפש אנשי מקצוע שונים במקומות שונים ומקבלים, למעשה, את כל הפתרונות במקום אחד.
בנוסף, מעצם העבודה המשותפת שלנו, אנו מאפשרים לכם
ייעוץ משפטי ההולך יד ביד עם הליך גישור גירושין ומקדם אותו (זאת בניגוד למצב שבו כל אחד מבני הזוג מתייעץ עם עורך דין חיצוני, שלעיתים אינו מאמין בהליך הגישור ועלול לייעץ באופן שיכול לחבל בו).


בסופו של דבר, השילוב הייחודי שלנו, של מגשרת גירושין ועו"ד לגירושין העובדים יחד מלכתחילה מאפשר לכם גם להוזיל את עלויות ההליך, לקדם את התהליך בקצב מהיר יותר, לייעל את התקשורת הכללית בין הגורמים השונים ולהגיע להסכמות מקיפות יותר.

כאן תוכלו לקרוא מידע משפטי ראשוני אודות נושאים הקשורים להליך הגירושין, אם כי אין לראות בכתוב ייעוץ משפטי. את הייעוץ המשפטי תקבלו מתחילתו ועד סופו של הליך גישור גירושין  ע"י עו"ד לגירושין, מומחה בדיני משפחה על פי צורך. בסיום התהליך יעלה על הכתב עורך הדין לגירושין את ההסכמות אליהן הגעתם בתהליך הגישור ויהפוך אותן להסכם משפטי  שיוגש לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין והרבני ואתם תקבלו ליווי משפטי לאישורו של ההסכם עד לקבלת תוקף של פסק דין, המסיים את הסכסוך.